​Racism do nan Michael Jordan-a’n $100m a thawh dawn

06th June 2020, 02:06PM

NBA chanchina player lar ber leh tha ber anga sawi ngam Michael Jordan chuan racism leh vun rawng avanga intluktlan

Copyright © inkhel.com 2021. All rights reserved.