20 Feb 2020 05:48

inkhel

MFA Inter Village Futsal Day 4 Results

Mizoram khúa leh veng hrang hrang futsal inelna, Lalmalsawma Memorial MFA Inter Village Futsal Tournament 2020 chu February 20, Ningani khan Malsawma's Yard, Durtlang Leitana khelh chhunzawm a ni. February ni 21, Zirtawpniah khelh chhunzawm a ni ang a, match sawmpahnih a awm ang.

February ni 20, Ningani Result hriat theih chin

09:30 AM Armed Veng LC 'A' 10-3 New West Phaileng VC

10:30 AM Zemabawk North LC 'A' 6-5 Thuampui LC 'A'

11:30 AM Model Veng LC 4-3 Durtlang LC 'A'

12:30 PM Chaltlang LC 'A' 2-6 Bethlehem Vengthlang LC 'A'

01:30 PM Sairang Vengthar BC 2-19 Tanhril LC

02:30 PM Serchhip VC I 10-1 Ramhlun South LC

03:30 PM Mission Vengthlang LC 'B' 4-8 Chhinga Veng LC 'B'

04:30 PM ITI Veng LC 'B' vs Ramhlun Vengthar LC

Khel leh tur

05:30 PM Dam Veng LC vs Ramhlun Venglai LC 'B'

06:30 PM Chawnpui LC 'B' vs Khatla East LC

07:30 PM Darlawn VC vs Armed Veng South LC 'B'

08:30 PM Tlangnuam LC vs Upper Republic LC 'B'

February ni 21, Zirtawpni Fixtures

09:30 AM Chanmari LC vs Bungkawn Vengthar LC 'B'

10:30 AM Ramthar Veng LC vs Melriat VC

11:30 AM Rangvamual LC 'B' vs Thuampui LC 'B'

12:30 PM Nursery Veng LC 'B' vs Kanan LC 'B'

01:30 PM Bethlehem Vengthlang LC 'B' vs Zemabawk North LC 'B'

02:30 PM Venghlui LC vs Selesih LC

03:30 PM Govt Complex LC 'B' vs Khatla South LC

04:30 PM Tuikual North LC vs Muana Veng LC

05:30 PM Luangmual LC 'B' vs Dinthar Sairang VC 'B'

06:30 PM Dawrpui Vengthar LC 'B' vs Phulpui VC

07:30 PM Saikhamakawn LC 'B' vs Keitum VC

08:30 PM Zarkawt LC vs Kolasib Diakkawn VC